Poker som religion

I aprilnumret skrev Poker Magazine om Chartistförbundet, en pokerreligion som lever som ett utvecklat blogginlägg på pokerprofilen Ola Brandborns blogg kackalorum.se

Det enda som behövs för att skapa en religion idag är en folkmassa där alla tror och lever efter samma regler. Detta bevisade det Missionerande Kopimistsambundet som i december 2011 blev erkända av Svenska staten som ett religiöst samfund.

Bakom tron
Chartistförbundet är en stark tro baserad på poker. Artikeln i Poker Magazine beskriver Chartisternas tro, till exempel deras gudar som består av 52 heliga ikonbilder, uppdelade i fyra familjer. Gudarna ska kombineras på olika sätt för att bestyrka tron. Brandborn är dock noga med att säga att denna nya religion varken är avundsjuk eller uteslutande utan mer av ett komplement till de större religionerna.

Kan de, så kan vi
Detta är vad Brandborn svarar när hans lärjungar frågar om ursprunget till den nya religionen. Han menar att det enda som verkar behövas för att forma en religion är en massa formalia och det kan han skapa.

Chartistförbundet har också en stark profet vid namn Dan Glimne, författare och pokerspelare, som redan innan visat de trogna in i ljuset. Glimne har också personligen tagit kontakt med Brandborn och menat att det utvecklade inlägget har varit det bästa han läst under året.

Gudstjänsten
En Gudstjänst börjar med att prästen som i detta fall kallas T-ledaren samlar in en kollekt där ett tionde går till lokalen. Därefter hålls predikan där prästen ber alla församlingsmedlemmar att be sina böner i turordning. Församlingen samlas nu i ringar för att be en enskild och en gemensam bön. Alla som ber får två nya slumpmässigt valda ikonbilder. Ikonbilderna används sedan i bönen för att testa de troende. De som inte kan visa sin styrka med hjälp av ikonerna får lämna cirkeln med orden "prayer out!". De få som är kvar vid slutet får dela på kollekten.

Ska skapa debatt
Ola Brandborn är en av Sveriges mest kända pokerprofiler. Han har uppfunnit denna nya religion för att skapa en debatt som han tycker Svenska Pokerförbundet har misslyckats med. Vad skulle hända om poker blev klassat som religion och vad skulle hända om någon då stormade det bönemötet? Religion är till skillnad från spel skyddat till den mån att den endast får splittras om "det är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle". Att storma ett bönemöte kan mycket lätt bli klassat som "hets mot folkgrupp".